Search
  • Dr. Rina De Klerk-Weyer

Jou gevoelswoordeskat help jou om beter jou eie emosies te kan verbaliseer & empaties te kan reageer

Updated: Nov 8, 20210 views0 comments